Péče o zrak

19.10.2012 21:36

Zrak je nejcennějším smyslovým orgánem v životě člověka. Vidění zprostředkovává lidem maximum informací o vnějším světě. Statistiky posledních 50let ukazují strmý nárůst očních vad, počínaje krátkozrakostí u dětí přes onemocnění zeleným a šedým zákalem až po makulární degeneraci. Můžeme dokonce říci,že čím vyspělejší společnost a víc výhod a možností moderní civilizace lidé mají, tím horší je jejich zrak. Příčinou může být zvýšená míra zrakové zátěže a celková doba, po kterou je zrak v aktivní činnosti.

Je tedy nutné o zrak náležitě pečovat, zvláště v době, která klade zvýšené nároky na zrakovou práci do blízka. Dá se tak předcházet astenopickým potížím, tj. pálení, řezání, zarudnutí očí, dvojení obrazu, neostrému obrazu, které se při delší zrakové práci do blízka mohou objevovat.

Pokud chcete vytvořit optimální uspořádání Vašeho pracovního místa z hlediska ergonomie vidění, zjistit optimální osvětlení, jeho intenzitu a nebo vhodné barevné kombinace, můžete se s důvěrou obrátit na našeho zrakového terapeuta. Ten Vás může rovněž seznámit s relaxačními technikami po zrakové zátěži, se speciálními cviky pro oči, s tréninkem okohybných svalů.

Jak si oči chránit?
Optimálním uspořádáním pracovního prostředí
Vhodným osvětlením
Barevnými kontrasty
Střídáním zrakové práce do blízka a do dálky
Optimální korekcí – správnými brýlemi
Pravidelnými kontrolami u očního lékaře

Příklady očních cviků
Pomalé mrkání: Tento oční cvik je zejména vhodný pro uživatele počítačů a pro lidi, kteří často čtou dlouhou dobu bez přerušení.
Dýchejte pomalu a hluboce. Při nádechu několikrát normálně zamrkejte, aniž byste se dívali na nějaký konkrétní předmět, a nadechněte se co nejvíce. Při výdechu zavřete oči , uvolněte se a pomalu vypouštějte všechen vzduch z plic. Při výdechu nechte své oči v klidu. Žádné pohyby očí nebo zatínání. Nechte je lehce zavřené a uvolněné. Při práci na počítači proveďte tento cvik každých několik minut. Dejte si za cíl sto cviků denně a zaznamenávejte si počet cviků pomocí čárek. Po každém cviku se zadívejte na vzdálený předmět a pak si udělejte čárku. Při čtení si zacvičte po každé přečtené stránce. Cílem je přerušit dlouhodobé zaostření na blízko!
Pumpování: Asi 15 cm od obličeje držte prst či jakýkoli jiný předmět. Vyberte si předmět v dálce – strom, budovu, roh pokoje, hodiny. V rytmu střídavě zaostřujte na blízký a vzdálený předmět. Prostudujte nejmenší detail, který jste schopni na každém předmětu zpozorovat. Každé dvě vteřiny zaostřete na jiný vzdálený předmět. Je však nutno udržet blízký předmět nehybný. Tento cvik zlepšuje zaostřování a stimuluje tok živin v očích.

Zdroj: https://www.vidum.cz/index.php?&desktop=clanky&action=view&id=35